Úvod | | Výzdoba obřadních prostor

Výzdoba obřadních prostor

Při zdobení obřadních síní a kostelů přizpůsobujeme květinovou výzdobu architektonickému prostředí a stylu svatby. V posledních letech se do módy dostávají svatby pod širým nebem v parcích a zahradách.


Výzdoba obřadních prostor je odlišná podle druhu a místa, kde se svatba koná:

obřadní síň - můžeme přizdobit stůl oddávajícího vypichovaným aranžmá na stůl nebo vedle postavit
z každé strany květinový stojan.

kostel - květinová výzdoba musí vždy respektovat daná pravidla, nejčastěji se pravuje okolí oltáře. U větších svateb se zdobí kostelní lavice a vstupní portály.
- kytice ve vázách
- vypichovaná aranžmá v nádobách
- zdobení svíčece
- hrnkové rostliny s přízdobami
- věnce a věnečky
- závěsné dekorace prostoru

zahrada - použitý materiál musí splňovat kritéria odolnosti proti vodě. Pokud není možné, vzhledem k ná-
ročným podmínkám použít řezané květiny, zvolíme aranžmá ze sesazovaných rostlin, které snáší
přímé slunce.

Příklady floristických prací v exteriéru
- zdobení stolů
- zdobení architektonických prvků ( sloupy, římsy, brány, studny, průchody...)
- prostorové objekty
- velké sesazované dekorace
- floristické paravány
- floristické brány